HOME > 매물검색 > 효성모터
Total 효성모터 현대/엘지/이천모터 기어드모터 DC모터/VS모터 기어박스 권선형모터 기타
326
한신 반폐 모터
60HP  4P
전   압 : 380V  회전수 :
상태 : 신품(장기재고)가격 : 1,500,000
325
한신 반폐 모터
40HP  4P
전   압 : 380V  회전수 :
상태 : 신품(장기재고)가격 : 1,000,000
324
한신 B3B5 모터
40HP  2P
전   압 : 380V  회전수 :
상태 : 신품(장기재고)가격 : 1,000,000
323
한신 B3B5 모터
30HP  2P
전   압 : 220/380V  회전수 :
상태 : 신품(장기재고)가격 : 700,000
322
현대 고압 모터
600HP  2P
전   압 : 6600V  회전수 : 3544 RPM
상태 : 양호가격 : 12,000,000
321
효성 최신형 고효율 …
160KW  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1780 RPM
상태 : 신품가격 : 6,000,000
320
효성 최신형 고효율 …
160KW  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1780 RPM
상태 : 신품가격 : 6,000,000
319
효성 최신형 고효율 …
160KW  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1780 RPM
상태 : 신품가격 : 6,000,000
318
효성 최신형 고효율 …
160KW  4P
전   압 : 440V   회전수 : 1780 RPM
상태 : 신품가격 : 6,000,000
317
효성 기어드 모터 (30…
120HP  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1750 RPM
상태 : 양호가격 : 10,000,000
316
효성 인버터용 기어드…
100HP  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1480 RPM
상태 : 신품가격 : 9,000,000
315
효성 고압 권선형 모…
200HP  6P
전   압 : 3300V  회전수 :
상태 : 양호가격 : 10,000,000
314
효성 신형 고효율 모…
175HP  6P
전   압 : 440V  회전수 : 1185 RPM
상태 : 신품가격 : 가격협의
313
효성 신형 고효율 모…
175HP  4P
전   압 : 220/440V  회전수 : 1780 RPM
상태 : 신품가격 : 가격협의
312
효성 신형 고효율 모…
175HP  4P
전   압 : 440V   회전수 : 1780 RPM
상태 : 신품가격 : 가격협의
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10