HOME > 매물검색 > 효성모터
Total 효성모터 현대/엘지/이천모터 기어드모터 DC모터/VS모터 기어박스 권선형모터 기타
595
SEW기어드 100HP(75KW…
100HP(75KW)  4P
전   압 :   회전수 : 1785 RPM
상태 : 신품가격 : 10,000,000
594
현대모터
400KW  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1785RPM
상태 : 신품가격 : 20,000,000
593
현대고압모터
300KW  6P
전   압 : 3300V  회전수 : 1184RPM
상태 : 미사용가격 : 12,000,000
592
현대고압모터
300KW  6P
전   압 : 3300V  회전수 : 1184RPM
상태 : 미사용가격 : 12,000,000
591
효성유성감속기 1/319
3HP  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1730RPM
상태 : 신품가격 : 1,800,000
590
효성유성감속기 1/337
2HP  6P
전   압 : 440V  회전수 : 1135RPM
상태 : 신품가격 : 1,800,000
589
현대고압모터
470KW  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1785RPM
상태 : 중고가격 : 19,000,000
588
현대고압모터
470KW  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1785RPM
상태 : 중고가격 : 19,000,000
587
효성고압모터
3150KW  6P
전   압 : 6600V  회전수 : 1180RPM
상태 : 가격 : 협의
586
현대고압모터
720KW  6P
전   압 : 6600V  회전수 : 1183RPM
상태 : 가격 : 협의
585
효성기어드모터(1/30)
100HP  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1765RPM
상태 : 가격 : 협의
584
효성기어드모터(1/30)
75HP  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1775RPM
상태 : 가격 : 협의
583
효성기어드모터(1/30)
60HP  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1770RPM
상태 : 가격 : 협의
582
효성고압모터
3150KW  6P
전   압 : 6600V  회전수 : 1180RPM
상태 : 가격 : 협의
581
효성고압모터
3150KW  6P
전   압 : 6600V  회전수 : 1180RPM
상태 : 가격 : 협의
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10