HOME > 매물검색 > 효성모터
Total 효성모터 현대/엘지/이천모터 기어드모터 DC모터/VS모터 기어박스 권선형모터 기타
633
현대모터 120HP*4P*60…
120HP  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1775RPM
상태 : 신품가격 : 4,200,000
632
현대모터 120HP*4P*60…
120HP  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1775RPM
상태 : 신품가격 : 4,200,000
631
현대모터 120HP*4P*60…
120HP  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1775RPM
상태 : 신품가격 : 4,200,000
630
현대모터 100HP*4P*60…
100HP  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1775RPM
상태 : 신품가격 : 3,500,000
629
현대모터 100HP*4P*60…
100HP  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1775RPM
상태 : 신품가격 : 3,500,000
628
효성 권선형모터 175K…
175KW  8P
전   압 : 440V  회전수 : 892RPM
상태 : 중고가격 : 12,000,000
627
효성 권선형 175KW*8P…
175KW  8P
전   압 : 440V  회전수 : 892RPM
상태 : 중고가격 : 12,000,000
626
현대모터 550KW*6P*60…
550KW  6P
전   압 : 6600V  회전수 : 1192RPM
상태 : 중고가격 : 25,000,000
625
현대모터 550KW*6P*60…
550KW  6P
전   압 : 6600V  회전수 : 1192RPM
상태 : 중고가격 : 25,000,000
624
현대모터 200KW*10P*6…
200KW  10P
전   압 : 440V  회전수 :
상태 : 중고가격 : 15,000,000
623
현대모터 132KW*10P*6…
132K  10P
전   압 : 440V  회전수 : 714RPM
상태 : 중고가격 : 12,000,000
622
릴라이언스 인버터모…
1005HP  6P
전   압 : 690V  회전수 : 1076RPM
상태 : 중고가격 : 70,000,000
621
릴라이언스 인버터모…
1005HP  6P
전   압 : 690V  회전수 : 1076RPM
상태 : 중고가격 : 70,000,000
620
릴라이언스 인버터모…
1005HP  6P
전   압 : 690V  회전수 : 1076RPM
상태 : 중고가격 : 70,000,000
619
효성 고압모터 110KW*…
110KW  4P
전   압 : 3300V  회전수 : 1775RPM
상태 : 중고가격 : 6,000,000
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10