HOME > 매물검색 > 효성모터
Total 효성모터 현대/엘지/이천모터 기어드모터 DC모터/VS모터 기어박스 권선형모터 기타
386
현대 고압모터
200KW  2P
전   압 : 6600V  회전수 :
상태 : 신품가격 : 12,000,000
385
현대 고압모터
250KW  2P
전   압 : 6600V  회전수 :
상태 : 신품가격 : 13,000,000
384
효성기어드모터 1/10
55KW  4P
전   압 : 440V  회전수 :
상태 : 가격 : 6,000,000
383
현대모터
150HP  2P
전   압 : 220/440V  회전수 :
상태 : 장기재고 신품가격 : 5,000,000
382
현대모터
214HP  2P
전   압 : 440V  회전수 :
상태 : 장기재고 신품가격 : 7,000,000
381
청송 DC모터
300KW  4P
전   압 : 500V  회전수 :
상태 : 가격 : 10,000,000
380
효성 기어드모터 (1/3…
100HP  4P
전   압 : 380V   회전수 :
상태 : 가격 : 9,000,000
379
현대모터
700KW  6P
전   압 : 460V  회전수 :
상태 : 가격 : 26,000,000
378
현대모터
600KW  6P
전   압 : 460V  회전수 :
상태 : 가격 : 23,000,000
377
효성 고압모터
634KW  2P
전   압 : 6600V  회전수 :
상태 : 가격 : 20,000,000
376
효성 최신형 모터
75KW  2P
전   압 : 460V  회전수 :
상태 : 가격 : 3,000,000
375
효성 기어드 모터
125HP  4P
전   압 : 380V  회전수 :
상태 : 가격 : 12,000,000
374
현대 고압 모터
470KW  4P
전   압 : 3300V  회전수 :
상태 : 가격 : 12,000,000
373
현대 고압 모터
460KW  4P
전   압 : 6600V  회전수 :
상태 : 가격 : 12,000,000
372
현대 고압 모터
530KW  6P
전   압 : 6600V  회전수 :
상태 : 가격 : 17,000,000
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10