HOME > 매물검색 > 효성모터
Total 효성모터 현대/엘지/이천모터 기어드모터 DC모터/VS모터 기어박스 권선형모터 기타
565
현대 권선형 양축형
132KW  10P
전   압 : 440V  회전수 :
상태 : 가격 : 10,000,000
564
현대 인버터
350KW  6P
전   압 : 380V  회전수 : 1191RPM
상태 : 미사용가격 : 15,000,000
563
현대 내압 방폭형모터
250KW  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1782RPM
상태 : 미사용가격 : 12,000,000
562
효성모터
132KW  6P
전   압 : 440V  회전수 : 1195RPM
상태 : 신품가격 : 9,500,000
561
효성모터
150HP  2P
전   압 : 380V  회전수 : 3540RPM
상태 : 가격 : 4,000,000
560
효성모터
200KW  2P
전   압 : 440V  회전수 : 3575RPM
상태 : 가격 : 8,000,000
559
효성모터
160KW  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1790RPM
상태 : 미사용가격 : 8,000,000
558
효성모터
132KW  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1780RPM
상태 : 미사용가격 : 5,500,000
557
효성모터
150HP  2P
전   압 : 380V  회전수 : 3540RPM
상태 : 가격 : 4,000,000
556
효성모터
350KW  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1780RPM
상태 : 미사용가격 : 13,000,000
555
효성모터
225KW  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1780RPM
상태 : 가격 : 9,000,000
554
효성모터
160KW  6P
전   압 : 440V  회전수 : 1175RPM
상태 : 가격 : 7,500,000
553
효성모터
200KW  2P
전   압 : 440V  회전수 : 3575RPM
상태 : 가격 : 8,000,000
552
효성모터
160KW  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1780RPM
상태 : 가격 : 8,000,000
551
효성모터
160KW  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1790RPM
상태 : 미사용가격 : 8,000,000
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10