HOME > 매물검색 > 효성모터
Total 효성모터 현대/엘지/이천모터 기어드모터 DC모터/VS모터 기어박스 권선형모터 기타
550
황해 링브로워
6.3KW  
전   압 :   회전수 :
상태 : 미사용가격 : 1,000,000
549
황해 링브로워
6.3KW  
전   압 :   회전수 :
상태 : 미사용가격 : 1,000,000
548
황해 링브로워
6.3KW  
전   압 :   회전수 :
상태 : 미사용가격 : 1,000,000
547
효성 기어드모터 1/10
100HP  4P
전   압 : 380V  회전수 :
상태 : 미사용 가격 : 10,000,000
546
효성 기어드모터 1/30
150HP  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1750 RPM
상태 : 가격 : 13,000,000
545
효성 고압모터
550HP  6P
전   압 : 6600V  회전수 : 1185RPM
상태 : 가격 : 15,000,000
544
효성 고압모터
550HP  6P
전   압 : 6600V  회전수 : 1185RPM
상태 : 가격 : 15,000,000
543
효성기어드모터(1/25)
90KW  4P
전   압 : 440V  회전수 : 1785RPM
상태 : 가격 : 12,000,000
542
효성기어드모터(1/30)
55KW  4P
전   압 : 380V  회전수 :
상태 : 가격 : 8,000,000
541
지멘스모터 FR355
400KW  6P
전   압 : 460V  회전수 :
상태 : 신품가격 : 18,000,000
540
지멘스모터 FR315L
160KW  6P
전   압 : 400V  회전수 :
상태 : 신품가격 : 10,000,000
539
지멘스 인버터 벡터모…
50HP  4P
전   압 : 460V  회전수 :
상태 : 신품가격 : 2,000,000
538
지멘스 인버터 벡터모…
50HP  6P
전   압 : 460V  회전수 :
상태 : 신품가격 : 2,500,000
537
지멘스 인버터 벡터모…
75HP  6P
전   압 : 460V  회전수 :
상태 : 신품가격 : 5,000,000
536
지멘스 인버터 벡터모…
160KW  6P
전   압 : 460V  회전수 :
상태 : 신품가격 : 10,000,000
 
 
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10