HOME > 매물검색 > 기어드모터
Total 효성모터 현대/엘지/이천모터 기어드모터 DC모터/VS모터 기어박스 권선형모터 기타
12
싸이클론 감속기(529:…
5HP  4P
전   압 : 220/380V  회전수 :
상태 : 양호가격 : 1,500,000
11
싸이클론 감속기(1015…
5HP  4P
전   압 : 220/380V  회전수 :
상태 : 양호가격 : 1,800,000
10
제일 기어드 모터 20:…
75HP  4P
전   압 : 220/380v  회전수 : 1770RPM
상태 : 양호가격 : 6,000,000
9
최신형 삼양감속기 30…
100HP  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1770RPM
상태 : 양호가격 : 가격협의
8
최신형 삼양감속기 30…
100HP  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1770RPM
상태 : 양호가격 : 가격협의
7
(효성)싸이크론감속기…
7.5HP  6P
전   압 : 380V  회전수 : 1180RPM
상태 : 양호가격 : 가격협의
6
감속기모터100:1(브레…
5HP  4P
전   압 : 220/380V  회전수 : RPM1770
상태 : 양호가격 : 가격협의
5
감속기모터100:1
3HP  4P
전   압 : 220/380V  회전수 : RPM1770
상태 : 양호가격 : 가격협의
4
감속기모터 30:1
3HP  4P
전   압 : 380V  회전수 : RPM1770
상태 : 양호가격 : 가격협의
3
감속기모터 60:1
20HP  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1770
상태 : 양호가격 : 가격협의
2
감속기모터 30:1
100HP  4P
전   압 : 220  회전수 : 1770
상태 : 양호가격 : 가격협의
1
감속기모터 120:1
20HP  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1770
상태 : 양호가격 : 가격협의
 
 
 1  2  3  4  5  6