HOME > 매물검색 > 기어드모터
Total 효성모터 현대/엘지/이천모터 기어드모터 DC모터/VS모터 기어박스 권선형모터 기타
27
삼양기어드 (1/40)
30HP  4P
전   압 : 380V  회전수 :
상태 : 양호가격 : 3,000,000
26
삼양 브레이크 기어드…
3HP  4P
전   압 : 220/380V  회전수 : 1750RPM
상태 : 양호가격 : 450,000
25
제일기어드모터 (1/30…
100HP  4P
전   압 : 380V  회전수 :
상태 : 양호가격 : 8,000,000
24
제일 내압 방폭형 버…
50HP  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1750RPM
상태 : 양호가격 : 4,500,000
23
삼양 헬리컬 웜 기어…
7.5HP  4P
전   압 :   회전수 :
상태 : 양호가격 : 1,500,000
22
삼양 헬리컬 웜 기어…
3HP  4P
전   압 :   회전수 :
상태 : 양호가격 : 900,000
21
창신 싸이크론 감속기…
5HP  4P
전   압 : 220/380V  회전수 : 1750RPM
상태 : 양호가격 : 800,000
20
창신 싸이크론 감속기…
3HP  4P
전   압 : 220/380V  회전수 : 1750RPM
상태 : 양호가격 : 900,000
19
창신 싸이크론 감속기…
3HP  4P
전   압 : 220/380V  회전수 : 1750RPM
상태 : 양호가격 : 700,000
18
효성 기어드 모터 (1/…
40HP  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1770RPM
상태 : 양호가격 : 3,000,000
17
삼양 브레이크 기어드…
3HP  4P
전   압 : 220/380V  회전수 : 1770RPM
상태 : 양호가격 : 450,000
16
삼양 기어드모터(20:1…
75HP  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1770RPM
상태 : 양호가격 : 6,000,000
15
제일기어드모터(1/30)
60HP  4P
전   압 : 380V  회전수 : 1770RPM
상태 : 양호가격 : 5,500,000
14
버티컬 기어드모터
20HP  4P
전   압 : 220/380V  회전수 : 1770RPM
상태 : 양호가격 : 2,000,000
13
싸이클론 감속기(377:…
7.5HP  4P
전   압 : 220/380V  회전수 :
상태 : 양호가격 : 1,500,000
 
 
 1  2  3  4  5  6